Palvelut

Ohjelmistokehityspalvelut

Tarjoamme luotettavia ohjelmistokehityspalveluita konsultaationa tai asiakaskohtaisina projekteina.

Tekninen painopisteemme on moderneissa web-teknologioissa. Näiden teknologioiden merkittävä kehittyminen viime vuosina mahdollistaa sen, että samasta ohjelmistosta saadaan luotua minimityöllä versiot sekä web-ympäristöön että natiiveiksi työpöytä- ja mobiilisovelluksiksi.

Technical specialties:

 • Modern web-development
 • Angular 2+ (also AngularJS)
 • JavaScript (ES6), TypeScript, HTML5, CSS3
 • Node.js, Express.js
 • PostgreSQL, MongoDB
 • WebGL
 • Openlayers, Leaflet
 • Linux and open source software in general

Also familiar with:

 • C/C++, Java, Python, Perl, Shell-scripts, Matlab, etc.
 • Test automation, Jenkins, Robot framework
 • AWS (Amazon Web Services) configuration
 • X.509 / smartcards / PKI sertificates
 • Signal and video processing, video compression, computer vision, machine learning